செம்பு டம்ளர் ! இளநீர் அருந்துவது நன்மையை !தீமையை !அறிவியலையும் மிஞ்சிய தமிழர்களின் விஞ்ஞானிகயையும் மி ரள வைத்த உண்மைகள்

செம்பு டம்ளர் ! இளநீர்  அருந்துவது நன்மையை !தீமையை !அறிவியலையும் மிஞ்சிய தமிழர்களின் விஞ்ஞானிகயையும் மி ரள வைத்த உண்மைகள்

அந்தக் காலங்களில் மக்கள் செம்பு குடங்களில் தான் தண்ணீரை பிடித்து வைப்பார்கள்.ஆனால் இன்றோ, நாடே நவீன மயமாகிவிட்டதால், கேன் வாட்டர், மினரல் வாட்டர் என்று செம்புக் குட ங் க ள் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விட்டன.

இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மில் பலரும் நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியல் முறைகளுக்குத் திரும்பிச் செல்ல ஆசைப்படுகிறோம்.


மண் பானை சமையல், வாழை இலை விருந்து, மர சீப்புகள், பனை ஓலைப் பாய் போன்றவற்றின் வரிசையில் செ- ம் புஆ ர்கா- னி க் கடைகள், ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் வி தவி -தமாகக் கிடைக்கும் செம்பு (Copper) பாட்டில்களில் நீரை அருந்துவதால் உ டலுக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இடம் பிடித்துள்ளது.

செம்பு டம்ளர் காலின் இளநீர் அருந்துவது ஆபத்து இளநீர் உள்ள நீர் copper ஒரு வித கார்பன்டை ஆக்-ஸ்ட் ஆபத்து ஏற்படுத்தும்

ஆர்கானிக் கடைகள், ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் வி தவி -தமாகக் கிடைக்கும் செம்பு (Copper) பாட்டில்களில் நீரை அருந்துவதால் உ டலுக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

தொடர்புடைய பதிவுகள்

Leave a Reply