ஐயோ !!நம்ம அமலா பால் இது ?ரசிகர்களை உறையவைத்த அதிரடி ஹாட் புகைப்படம் இதோ !!

ஐயோ !!நம்ம அமலா பால் இது ?ரசிகர்களை உறையவைத்த அதிரடி ஹாட் புகைப்படம் இதோ !!

அமலாபால் முதல் படமே மாபெரும் ச ர் ச் சை யான படத்தில் சிக்கியவர். அதனை தொடர்ந்து நல்ல கதைகளை தேர்ந்து எடுத்து நடிக்க தொடங்கினர். அமலாவின் கண்கள் தான் பெரிய பி ள ஸ். மைனா என்ற படத்தில் நடித்து அருமையாக நடித்து ம க்க ள் ம ன தில் ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்தார். அந்த படத்தில் மிகவும் தை ரியசாலியான பெண்ணாக, புதுமைப் பெண்ணின் அ வதா ர மாக ந டி த்தி ரு ப் பா – ர்.

என்னதான் இவர் தமிழ் திரையுலகில் பல ஆண்டுகளாக திரைப்படங்களில் நடித்து வந்தாலும் தற்போது வரை முன்னணி நடிகை எனும் அ ந் த ஸ் தை பெறவில்லை.தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் நடித்து இ ரு த ர ப்பு ரசிகர்களையும் தன் கைவ ச ம் வைத்து இருந்தார். தமிழில் முன்னணி நடிகை என்ற அந் த ஸ்தில் இருந்தார்.

அம லாவின் வ ள ர்ச்சிக் கு இய க்குனர் AL விஜயும் ஒரு கா ரணமாக இரு ந்தார். அவரை காதலித்து கல்யாணம் செ ய்து கொ ண்ட அமலா ஒரு சில வருடங்களில் வி வா கர த்து வாங் கி னார்.தற்பொழுது வேறு ஒருவருடன் ஒரே வீ ட்டில் ஒ ன்றாக திரு மண ம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ் ந்து வந் தார்.

அவருடன் ஊர் சு ற் றியும் வந்தார் அமலா.கோலிவுட் சினி மா துறையில் சில படங்களே நடி த்து இருந்தாலும் இவரது தா க் க ம் இளைஞர்களை தன் வ சம் திரும்பி பார்க் க வை த்தது.

தமிழ், மலை யா ளம்,கன்னடம்,தெலுங்கு போன்ற பல மொழி படங்களில் பி சியாக நடித் து வ ந்த இவர் தற் போது பாலிவு ட் சினிமாவில் தடம் பதித்துள்ளார்.ஊ ரட ங்கு உ த் தர வின் காரணமாக பிர பலங் கள் ப லரும் வீட் டிலேயே மு ட ங் கி வருகின்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் தி ண றி வரு கின்ற னர்.

தொடர்புடைய பதிவுகள்

Leave a Reply