சி க ரெட் வி ளம்பரத்தில் வந்த குழந்தை ஹீரோயின் ஆகின்றாரா? இப்போ எப்படி இருக்கின்றார் தெரியுமா? தீ யாய் பரவும் போட்டோ இதோ !!

சினிமா

திரையரங்கங்களில் பொதுவாக திரைப்படம் போடுவதற்கு முன்பும், விளம்பர இடைவேளையில் போதும், கண்டிப்பாக ஒளி – பரப் பப்ப டும் வி ளம் – பரம் பு கைப் ப ழக்கத்தைப் பற்றிய வி ழிப்புணர்வு விளம்பரமாக இருக்கும்.அப்படி அ னைவராலும் பா ர்க்கப்பட்ட வி ளம் – பரம் … ஒரு பெண்குழந்தையின் முன்பு தந்தை புகை பி டிப்பது போ லவும்… அந்தச் சி றுமியின் முகத்தைப் பார்த்துவிட்டு தந்தை பு கைப் ப ழக்கத்தைக் கைவிடுவது போலவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த வி ளம் – பரம் கடந்த 2008 ஆம் வருடம் செய்தி மற்றும் ஒளிபரப்புத் து றையால் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த வி ளம் – பரம் அந்தக் குழந்தை 7 வயது இருந்த போது எடுக்கப்பட்டது. தற்போது அந்தப் பெண்ணுக்கு 17 வயது ஆகிறது. அவரது பெயர் சி ம்ரன் நடேகர் .


திரையரங்கங்களில் பொதுவாக திரைப்படம் போடுவதற்கு முன்பும், விளம்பர இடைவேளையில் போதும், க ண்டிப்பாக ஒளி – பரப் பப்ப டும் வி ளம் – பரம் பு கைப் ப ழக்கத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு விளம்பரமாக இருக்கும்.


அப்படி அனைவராலும் பார்க்கப்பட்ட வி ளம் – பரம் … ஒரு பெண்குழந்தையின் முன்பு தந்தை பு கை பி டிப்பது போலவும்… அந்தச் சிறுமியின் முகத்தைப் பார்த்துவிட்டு தந்தை பு கைப் பழக்கத்தைக் கைவிடுவது போலவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த வி ளம் – பரம் கடந்த 2008 ஆம் வருடம் செய்தி மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறையால் தயாரிக்கப்பட்டது.இந்த வி ளம் – பரம் அந்தக் குழந்தை 7 வயது இருந்த போது எடுக்கப்பட்டது.


தற்போது அந்தப் பெண்ணுக்கு 17 வயது ஆகிறது. அவரது பெயர் சிம்ரன் நடேகர் .அவரின் தற்போதைய புகைப்படங்கள் இ ணை ய த் – தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றது.


இவரை திரைப்படங்களிலும் நடிக்க வைக்க பல தயாரிப்பாளர்கள் போட்டி போட்டு வருகின்றனர். எனவே இவர் விரைவில் தென்னிந்தியப் படங்களிலும் நடிக்கவுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply