10 ஆயிரம் செலுத்தினால் 16 லட்சம் கையில்… தமிழக அரசின் திட்டம்!!!

இந்த திட்டமானது தமிழக அரசின் அஞ்சல் அலுவலகங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் பெயர் ரெகுரிங் டெபாசிட் திட்டம் ஆகும். சுருக்கமாக RD என்பர். இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் செய்த முதலீட்டு’ தொகைக்கு மாதம் மாதம் 5.8 சதவீதம் வட்டியானது வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் 16 லட்சம் திரும்பப் பெற இயலும். உங்களது 10 ஆயிரத்தை 16 லட்சமாக மாற்ற விரும்பினால் அதற்கு முதலில் நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் அஞ்சல் […]

Continue Reading