வனிதா போலவே இருக்கும் இந்த நடிகர் யார் தெரிகிறதா.? 80 ஹிட்ஸ் அதிரடி ஹீரோ

வனிதா போலவே இருக்கும் இந்த நடிகர் யார் தெரிகிறதா.? 80 ஹிட்ஸ் அதிரடி ஹீரோ

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

சி னிமாவில் பல பிரப லங்கள் பெண் வேட த்தில் நடித்துக் கொண் டிருக்கின் றார்கள். அந்த வகையில் தற்பொழுது வ னிதாவைப் போலவே பெ ண் வேடம் அணிந்து புகைப்ப டத்தை வெளியிட்டு பல ரையும் அதிர்ச் சியில் ஆகியவர் தான் ஹீரோ ரமேஷ் அரவிந்த் என்பவர். இவர் 1987 ஆம் வருடம் இயக்குனர் பாலச்சந்தர் இயக்க த்தில் மனதில் உறுதி வேண்டும் என்ற திரைப்ப டத்தின் மூ லம் த மிழ் சினிமாவுக்குள் அறிமுக மானார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. ஹீரோ ரமேஷ் அரவிந்த் ஒரு இ ந்தி ய ஹீரோ ,

இயக்குனர், தொலை க்காட்சி நிக ழ்ச்சி தொ குப் பாளர், திரை க்கதை எழு த்தாளர் ஆவார். மேலும், ஹீரோ ரமேஷ் அரவிந்த் 34 ஆண் டுகளு க்கும் மேலாக பொழுது போக்கு து றையில் பணி யாற்றி வருகி றார்.

இவர் இது வரை கிட்ட த்தட்ட 140 க்கும் மேற்பட்ட திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ள்ளார். இவர் பெரு ம்பாலும் கன்ன டத்தில் ப ணியாற்றியு ள்ளார். மேலும் த மிழ், தெலு ங்கு, மலை யாளம் மற்றும் இ ந்தி திரைப்பட ங்களிலும் நடி ப்பர். ஜீ க ன்ன டத்தில் நான்கு வெற் றிக ரமான சீச ன்களைக் கொ ண்ட வீ க்கெ ண்ட் வித் ரமேஷ் நி கழ்ச் சியின்

தொகு ப்பா ளராக உள்ளார். அவர் அர் ச்ச னா என்பவரை திரும ணம் செய்து கொ ண்டார். அவர்க ளுக்கு ஒரு மக ள் மற்றும் மக ன் உள் ளனர்.

இப்படி ஒரு நிலையில் இவரது பெ ண் வேட த்தில் இருக்கும் போட்டோ இணைய த்தில் வைர ளாகி வருகி ன்றது…

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply