பி க்பாஸ் நி கழ்ச்சி யில் ந டித்துவரும் நடிகர் வருணின் அ ம்மா யா ரென்று தெ ரியுமா..?? அட இவரும் பி ரபல ஹீரோயின்- னா..!! யா ருன்னு பாருங்க நீ ங்களே ஷா க் ஆ கிடு வீங்க..!!

பி க்பாஸ் நி கழ்ச்சி யில் ந டித்துவரும் நடிகர் வருணின் அ ம்மா யா ரென்று தெ ரியுமா..?? அட இவரும் பி ரபல ஹீரோயின்-  னா..!! யா ருன்னு பாருங்க நீ ங்களே ஷா க் ஆ கிடு வீங்க..!!

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

சி ன்னத் திரை நி கழ்ச்சி களில் பி ரபல மான நி கழ்ச்சி என்றால் அது vijay தொ லைக்காட் சியில் ஒ ளிபரப்பாகி வரும்BIG பாஸ் நிக ழ்ச்சியைக் கூறலாம். இந்த பி க்பாஸ் நி கழ்ச்சி யில் ஐ ந்தாவது சீ சனில் போ ட்டியா ளராக இருந்து வருபவர்தான் நடிகர் வருண். அந்த வகையில் vijay டிவி பிரியங்கா, நா ட்டுப்புற பா டகி சின் னப்பொ ண்ணு, கனா காணும் சீ ரியல் நடிகர் ஜகமோகன், இ மான் அ ண்ணாச்சி போன்ற பல சி னிமா நட் சத்திரங் கள்

பி க்பாஸ் நி கழ்ச்சி நடித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில் தி ரைப்பட நடிகராக இருப்பவர் வருண். இந்த பி க்பாஸ் நி கழ்ச்சி யில் நடிகர் வருணுக்கு தனி ரசிகர் ப ட்டா ளமே இருக்கிறது. 2013ம் வருடம் இயக்குனர் ஏ எல் vijay இயக்கத்தில் நடிகர் vijay நடித்து வெ ளிவந்த த லைவா என்னும் தி ரைப்பட த்தில்
நடிகர் விஜயின் ந ண்பராக நடித்திருந்தார்.

2015 ஆம் வருடம் இயக்குனர் ஆண்டோனியின் இயக்கத்தில் வெ ளிவந்த ஒரு நாள் இ ரவில் எனும் தி ரைப்படத் தில் நடிகராக த மிழ் சி னிமா வில் அ றிமுகமா னார். இந்த வகையில் வ னமகன், எல் கேஜி, கோ மாளி, சீ று, கு ட்டி ஸ் டோரி போன்ற
ஏ ராள மான தி ரைப்ப டங்கள் முக்கிய க தாபாத்திர த்தில் நடித்து வருகிறார்.

2009ஆம் வருடம் வெ ளிவந்த ப ப்பி என்னும் தி ரைப்பட த்தில் நடிகர் வருண் க தாநாய கனாக நடித்திருந்தார. இந்தத் தி ரைப்பட த்தில் தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிக்காட்டி ம க்கள் மத் தியில் மிகுந்த வ ரவேற் ப்பை பெற்றிருந்தார்.


இந்த நிலையில்ஹீரோயின் வருண் அ ம்மாவை பற்றிய சு வாரஸ்ய மான த கவல்கள் வெ ளிவந்து ள்ளது . இவரின் தா யார் பி ரபல பி யூட்டி சியன் ஆக செயல்பட்டு வருகிறார் . இவர் பி ரபல க லைஞர் தொ லைக்கா ட்சியில் ஒளி பரப்பாகி வரும் பூ வையர் பூ ங்கா எனும் அ ழகு கு றிப்புகள் நி கழ்ச்சி பங்கு பெற்று வருகிறார்.

இந்த நிலையில் நடிகர் வரும் தனது அ ம்மா வுடன் இருக்கும் பு கைப்பட ங்களை தனது ச மூக வ லைதளங் களில் வெ ளியி ட்டு வை ரலா க்கி வ ருகிறார்..

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply