தொட_ர் தோ_ல்வியா_ல் சினிமாவை விட்டு விலகு_ம் பிரபல நடிக_ர்..!! சோக_த்தி_ல் ஆழ்ந்த ரசிக_ர்கள்..!!

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

ஹிந்தி சினிமாவி_ல் பிரபல நடிகராக வல_ம் வந்து கொண்டிரு_ப்பவ_ர் தா_ன் அமீ_ர்கா_ன் எ_ன்பவ_ர். இவரு_க்கெ_ன்று ஒரு தனி ரசிக_ர்கள் மட்டுமே சினிமாவி_ல் இருந்து வருகி_ன்றது. இவ_ர் ஒரு சிறந்த நடிக_ர் மட்டும_ல்லாம_ல் இய_க்குன_ர், தயாரி_ப்பாளராகு_ம் திகழ்ந்து வருகி_ன்றா_ர்.

aamir-khan-mar14-8779511

இவ_ர் கிட்ட_த்தட்ட சினிமாவி_ல் 35 ஆண்டுகளு_க்கு மேலாக அடி_த்து வருகி_ன்றா_ர். மேலு_ம், இவ_ர் ஆஸ்க_ர் விருது வாங்கிய திரை_ப்பட_த்தை லா_ல் சிங் ச_த்தா எ_ன்ற பெயரி_ல் ஹிந்தியி_ல் ரீமே_க் செய்ய_ப்பட்டு கதாநாயக_ன் நடி_த்த பிரபலமானா_ர்.

aamir-khan-says-his-primary-job-is-to-entertain-people-calls-notion-he-does-only-socially-relevant-films-untrue-1-6312170

அத_ற்கு மு_ன்பாக அவ_ர் நடி_த்த திரை_ப்படங்கள் பட_ம் தோ_ல்வியை சந்தி_த்து வந்தது. இ_ப்படி இரு_க்கு_ம் நிலையி_ல் ஆஸ்க_ர் விருது பெ_ற்ற திரை_ப்பட_ம் எ_ன்பதா_ல் ரீமே_க்கி_ல் ரசிக_ர்கள் பா_ர்_ப்பத_ற்கு மிகவு_ம் எதி_ர்பா_ர்_த்து வந்துள்ளா_ர்கள்.

process-aws-22-5006385

மேலு_ம், இந்த திரை_ப்பட_த்தி_ல் தமிழி_ல் உதயநிதி ஸ்டா_லி_ன் மூவிஸ் நிறுவன_ம்தா_ன் வாங்கி வெளியிட்டது. மேலு_ம், திரை_ப்பட_ம் வெளியாகி அரசிய_ல் ம_த்தியி_ல் பெரிய அளவு வரவே_ற்பு பெறவி_ல்லை. பெரிய அளவு செலவு செய்து எடு_க்க_ப்பட்ட திரை_ப்பட_ம்

aamir-khan-6-1-9865208

படு_ம் தோ_ல்வியை சந்தி_த்துள்ளது. இத_ன் காரணமாக பா_லிவுட் திரையுலகமே அதி_ர்ச்சியி_ல் உள்ளது. இ_ப்படி இரு_க்கு_ம் நிலையி_ல் தொட_ர் தோ_ல்வி திரை_ப்படங்களா_ல் சில காலங்கள் சினிமாவி_ல் இருந்து ஓய்வெடு_க்க போவதாக நடிக_ர் அமீ_ர்கா_ன் தெரிவி_த்துள்ளா_ர்…

aamir-khan1-8909293

Follow @ Google News : செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற்றிட கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் News V Tamil இணையதளத்தை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.

Leave a Reply